Moscoso Energía S.L.
Cambiar idioma a Español     Cambiar idioma a Catalan     Cambiar idioma a Éuscaro     Idioma activo     Cambiar idioma a Inglés
Validación W3C HTML   
Consellos para Aforrar Enerxía - Climatización
A climatización é o proceso de tratamento do aire que permite controlar a temperatura, a humidade, o movemento e a limpeza do aire no interior dun local. Os valores destes parámetros inflúen moi directamente sobre o confort, e varían coa época do ano.

A Bomba de Calor é o único sistema que cobre todas as necesidades de frío en verán e de calor en inverno nunha vivenda, co cal obtemos un aforro considerable no investimento inicial, ao non ter que comprar aparellos para frío e aparellos para calor.

Hai que ter en conta que a esta vantaxe se une a do seu elevado rendemento, xa que aproveita a enerxía existente no aire ambiente.
Este sistema permítenos:
1. Controlar a temperatura.
2. Controlar o movemento do aire.
3. Eliminar as impurezas do aire.
A Bomba de Calor é limpa, e non produce fumes nin cheiros ao existir ningún tipo de combustión, tendo ademais, a posibilidade da renovación do aire segundo o tipo de aparello.
Antes de comprar un sistema de climatización:
Á hora de instalar un sistema de climatización debe buscarse o asesoramento dun instalador especializado.

Para obter o máximo confort é imprescindible que o cálculo das frigorías / calorías necesarias realícese con fiabilidade suficiente. Para iso, o instalador terá en conta as características da vivenda: orientación, detalles construtivos, fontes de calor, etc.El sistema de distribución do aire debe ser o axeitado para que a calor e o frío repártanse uniformemente.Para ventilar os cuartos cómpre que o sistema de climatización teña unha toma de aire exterior.
Recomendacións de uso:
Os sistemas de climatización por Bomba de Calor, contrólanse mediante un mando centralizado. O seu uso é simple e fácil, só hai que seleccionar:
- A temperatura desexada desde o termóstato.
- O xeito de utilización: frío, calor ou ventilación.
- A velocidade de ventilador.
Existen algúns modelos que levan incorporado un programador horario de posta en marcha.
Mantemento:
A unidade interior que enfría ou quenta o aire, dispón dun filtro, que serve para limpar o aire da vivenda. A única precaución que hai que ter, é mantero limpo, seguindo as indicacións do fabricante.
Consellos Prácticos:
As temperaturas recomendadas de confort son 25º en verán e entre 18 e 20º en inverno.
O axuste da temperatura é moi importante para controlar o consumo, por exemplo: fixar unha temperatura en inverno de 20º en lugar de 21º pode significar un aforro de enerxía do 10%; en verán, pola contra, por cada grao de temperatura que se fixe por debaixo dos 25º, estará consumindo de máis.
Pode reducir o quentamento da súa vivenda en verán colocando toldos, pechando persianas e correndo as cortinas.
En verán é conveniente ventilar a casa cando o aire de cálea sexa máis fresco: noite e primeiras horas da mañá.
Outra maneira de evitar o quentamento de espazos interiores é pintar teitos e paredes exteriores con cores claras para reflectir a radiación solar.
Coloque o climatizador nun lugar onde non lle do sol e haxa boa circulación de aire.
Moscoso Energía S.L. Avda. do Concello, 21 A Lama, Pontevedra 36830 Tel: 986768150. clientes@moscosoenergia.com